🇦🇲 Հարցազրույցից հետո | Հետադարձ նամակներ

Նախորդ հոդվածներում ներկայացրինք հարցազրույցին պատրաստվելու ուղեցույցը՝ ներառյալ հարցազրույցին հաճախ տրվող հարցերը: Սակայն հարցազրույցից հետո, նույնպես, կարևոր քայլեր կան:

Հետևողական եղեք Ձեր աշխատանքին և հարցազրույցից հետո հետադարձ նամակով կապ պահպանեք հարցազրուցավարի հետ: Աշխատանքի ընդունման գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում հավաքագրման մասնագետի հետ կապի պահպանումը ցույց է տալիս, որ Դուք իսկապես հետաքրքրված եք տվյալ պաշտոնով: Այդ նամակով Դուք կառանձնանաք մյուս թեկնածուներից և ավելի հիշարժան կդառնաք:

Հետադարձ նամակները, ընդհանուր առմամբ, կարելի է բաժանել երեք խմբի՝

  1. նամակ հարցազրույցից անմիջապես հետո,
  2. ընթացիկ նամակ,
  3. նամակ առաջարկ/մերժում ստանալուց հետո:

Նամակ հարցազրույցից անմիջապես հետո

Այս նամակները գրագետ գրելու համար հետևեք ներքում թվարկված 5 քայլերին.

1. Ուշադրություն դարձրեք «թեմա» դաշտին

Հետադարձ նամակի վերնագիրը պետք է լինի պարզ և հստակ՝ խնայելու համար հավաքագրման մասնագետի ժամանակը: Օրինակ՝ «Շնորհակալություն ինձ հատկացված ժամանակի համար, [տեղադրեք հարցազրուցավարի անունը]», «Հետադարձ նամակ [հաստիքի անվանումը] թափուր հաստիքի համար» կամ պարզապես «Շնորհակալություն»:

2. Շնորհակալություն հայտնեք առաջին պարբերությամբ

Առաջին պարբերությունում նշեք հաստիքի անվանումը, շնորհակալություն հայտնեք Ձեր հարցազրուցավարին՝ Ձեզ տրամադրած ժամանակի համար և ցույց տվեք Ձեր հետաքրքրությունը հարցազրույցի հետագա ընթացքի և ընկերության նկատմամբ:

3. Խոսեք Ձեր հետաքրքրությունների, նպատակների և փորձի մասին

Երկրորդ պարբերությունում նշեք ընկերության անվանումը, ինչպես նաև հարցազրույցի այն կետը և/կամ նպատակը, որը հատկապես կարևոր էր թվում հարցազրուցավարի համար: Կապեք այդ կետը Ձեր փորձի և հետաքրքրությունների հետ: Այստեղ փորձեք հնարավորինս յուրահատուկ լինել:

4. Առանձնացրեք Ձեզ մյուս թեկնածուներից

Վերջին պարբերությունում ամփոփ շարադրեք, թե ինչն է Ձեզ յուրահատուկ դարձնում որպես թեկնածու, և ինչ կտա Ձեզ տվյալ պաշտոնը: Վերջում նշեք, որ բաց եք ցանկացած հարցի համար և անհամբերությամբ սպասում եք պատասխանին:

5. Վերջում նշեք Ձեր անուն-ազգանունն ու կոնտակտային տվյալները

Նամակն ավարտեք Ձեր ստորագրությամբ (հիմնականում օգտագործվում է անունն ու ազգանունը) և կոնտակտային տվյալներով:

Ընթացիկ նամակ

Ընթացիկ նամակ խորհուրդ է տրվում գրել, եթե Ձեզ չեն պատասխանել իրենց նշած ժամանակահատվածում: Այս դեպքում սպասեք ևս երկու օր և նամակ գրեք տվյալ ընկերության կամ պատասխանատու անձի էլ. փոստին, որ ցանկանում եք տեղեկանալ Ձեր արդյունքի մասին: Եթե չեն պատասխանում, փորձեք ևս երկու օր հետո զանգահարել: Եթե սա էլ է անպատասխան, ուրեմն իմաստ չունի այլևս որևէ քայլ անել:

Նամակ առաջարկ/մերժում ստանալուց հետո

Առաջարկ/մերժում ստանալուց հետո նույնպես նպատակահարմար է էլ. նամակ գրել: Եթե Ձեզ մերժում են, անպայման շնորհակալություն հայտնեք՝ և՛ գրավոր, և՛ բանավոր տարբերակներում, նշելով, որ շնորհակալ եք իրենց ուշադրության համար և ուրախ էիք իրենց ճանաչել: Երբեք մի՛ դրսևորեք բացասական վերաբերմունք այն անձի հանդեպ, ով Ձեզ տեղեկացնում է մերժման մասին:

Եթե Ձեզ դրական պատասխան են տալիս, ադեկվատ հուզական ռեակցիա տվեք. զանգահարողը պետք է զգա Ձեր մոտիվացիան, բայց և պետք չէ շատ ոգևորվել, քանի որ դա երբեմն անլուրջ կընկալվի: Սրանից հետո կարող եք էլ. նամակ գրել ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով և ցույց տալով Ձեր մոտիվացիան:

Ահա այսքանը հարցազրույցների մասին: Հետևե՛ք մեզ նաև տելեգրամյան ալիքով՝ https://t.me/magnus_careers, իսկ ահա հարցազրույցներին առնչվող ցանկացած հարցի դեպքում դիմեք մեր կարիերայի մասնագետներին, ովքեր իրենց պրոֆեսիոնալ գիտելիքները լավագույնս կներդնեն՝ Ձեզ օգնելու համար:

--

--

--

One of the Magnus’ (HR and Recruiting agency) initiatives with an ambitious mission of making international HR practices reachable in Armenia.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Magnus

Magnus

One of the Magnus’ (HR and Recruiting agency) initiatives with an ambitious mission of making international HR practices reachable in Armenia.

More from Medium

Ecological Reciprocity: A Treatise on Kindness

Nova Science Publishers Ecological Reciprocity

Structure+Morphology

EMPLOYEE SPOTLIGHT: JENNIFER ERICKSON

Putting a Face on Global Carbon Emissions